გამოტოვეთ ნავიგაცია- გადადით სარჩევზე
ამოირჩიეთ ენა: English | ქართული

BP საქართველოში

BTC

BTC სრული სიმძლავრით 

BTC მილსადენით ნავთობის ტრანსპორტირება 2006 წლის ივნისიდან ხორციელდება

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენი

SCP

SCP – ენერგიის წყარო

SCP-ს საშუალებით საქართველოს გაზი
მიეწოდება

სამხრეთ კავკასიის გაზსადენი

კომპიუტერიზაციის პროგრამა

წვლილი მომავლის განვითარებაში

ჩვენს პროექტებს სარგებელი მოაქვს

  ჩვენი პროგრამები

Reinstated land 170x74.jpg

საქმიანობა პასუხისმგებლობით

პასუხისმგებლობა მოითხოვს მაღალ სტანდარტებს

გარემო და საზოგადოება

ბოლო სიახლეები
დაბრუნება ზევით
ოფიციალური შეტყობინება | დებულება კონფიდენციალურობის შესახებ | © 2006-2015 BP p.l.c.